نوروزی: هزینه‌های درمان در داخل کشور را تقبل می‌کنیم/  یزدانی خودش باید درباره جراحی تصمیم‌گیری کند
description

نوروزی: هزینه‌های درمان در داخل کشور را تقبل می‌کنیم/ یزدانی خودش باید درباره جراحی تصمیم‌گیری کند

نوروزی: هزینه‌های درمان در داخل کشور را تقبل می‌کنیم/ یزدانی خودش باید درباره جراحی تصمیم‌گیری کندرئیس فدراسیون پزشکی – ورزشی …