در سالروز قهرمانی جوانان پرتغال در عربستان/ پیغام کارلوس برای پرتغالی‌ها در آستانه جدال با ایسلند
description

در سالروز قهرمانی جوانان پرتغال در عربستان/ پیغام کارلوس برای پرتغالی‌ها در آستانه جدال با ایسلند

در سالروز قهرمانی جوانان پرتغال در عربستان/ پیغام کارلوس برای پرتغالی‌ها در آستانه جدال با ایسلندقهرمانی جهان با تیم جوانان …