ثبت طلا در کارنامه کره شمالی، کره‌جنوبی و آلمان/ پرچمدار فرانسه قهرمان جودوی فوق‌سنگین‌ شد
description

ثبت طلا در کارنامه کره شمالی، کره‌جنوبی و آلمان/ پرچمدار فرانسه قهرمان جودوی فوق‌سنگین‌ شد

ثبت طلا در کارنامه کره شمالی، کره‌جنوبی و آلمان/ پرچمدار فرانسه قهرمان جودوی فوق‌سنگین‌ شدپرچمدار فرانسه در مراسم افتتاحیه المپیک …