4 هزار نفر دربی تبریز را دیدند

4 هزار نفر دربی تبریز را دیدند
در مسابقات کم تماشاگر لیگ برتر فوتبال ما حضور حدود 4 هزار تماشاگر برای تماشای بازی بین 2 تیم تبریزی،اتفاقی خوب است.

4 هزار نفر دربی تبریز را دیدند

در مسابقات کم تماشاگر لیگ برتر فوتبال ما حضور حدود 4 هزار تماشاگر برای تماشای بازی بین 2 تیم تبریزی،اتفاقی خوب است.
4 هزار نفر دربی تبریز را دیدند

میهن دانلود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author