4 غایب در تمرین پرسپولیس قبل از سفر به اهواز

4 غایب در تمرین پرسپولیس قبل از سفر به اهواز
در تمرین امروز پرسپولیس سه بازیکن و البته سرپرست این تیم غایب بودند.

4 غایب در تمرین پرسپولیس قبل از سفر به اهواز

در تمرین امروز پرسپولیس سه بازیکن و البته سرپرست این تیم غایب بودند.
4 غایب در تمرین پرسپولیس قبل از سفر به اهواز

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 6

label, , , , , , , , , , , ,

About the author