3 میهمان ناخوانده تمرین بارسلونا(عکس)

تمرین روز گذشته بارسلونا سه میهان ناخوانده داشت. سه پسر نوجوان با گذر از حراست کمپ خوان گامپر خود را به بازیکنان بارسلونا رسانده و مورد استقبال نیز قرار گرفتند. گرفتن عکس یادگاری و لحظلاتی فوتبال با ستاره های بارسا، دقایق خاطره انگیزی برای این سه پسر رقم زد.

آلرژی و تغذیه

عرفان دینی

label, , , , , , , , ,

About the author