شلیک” قاهر یک” ارتش یمن به عربستان

شلیک” قاهر یک” ارتش یمن به عربستان
ارتش یمن بار دیگر با موشک بالستیک قاهر۱ مواضع عربستان را هدف قرار داد.
۱۲:۱۲ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۵ اردیبهشت


شلیک” قاهر یک” ارتش یمن به عربستان

ارتش یمن بار دیگر با موشک بالستیک قاهر۱ مواضع عربستان را هدف قرار داد.
۱۲:۱۲ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۵ اردیبهشت


شلیک” قاهر یک” ارتش یمن به عربستان

بک لینک رنک 4

car

label, , , , , , , , , , , ,

About the author