2 بار در عمرم این نوع بازی را دیده‌ام/ بائرمن: ژاپن غیرمتعارف دفاع کرد

2 بار در عمرم این نوع بازی را دیده‌ام/ بائرمن: ژاپن غیرمتعارف دفاع کرد
سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران، گفت: ژاپنی‌ها از روش غیر متعارفی برای دفاع استفاده می‌کردند، که مقابله با آن بسیار سخت است.

2 بار در عمرم این نوع بازی را دیده‌ام/ بائرمن: ژاپن غیرمتعارف دفاع کرد

سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران، گفت: ژاپنی‌ها از روش غیر متعارفی برای دفاع استفاده می‌کردند، که مقابله با آن بسیار سخت است.
2 بار در عمرم این نوع بازی را دیده‌ام/ بائرمن: ژاپن غیرمتعارف دفاع کرد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author