17 بازیکن بزرگسال در پرسپولیس 96/ گلر جوان جای رضاییان را باز می‌کند!

17 بازیکن بزرگسال در پرسپولیس 96/ گلر جوان جای رضاییان را باز می‌کند!
رامین رضاییان قرارداد خود را با باشگاه ریزه‌اسپور ترکیه فسخ کرده‌است و حرف و حدیث درباره بازگشت او به پرسپولیس از سر گرفته شده؛ بازگشتی که حالا در دیرترین زمان ممکن به امّا و اگرها گره خورده‌ست.

17 بازیکن بزرگسال در پرسپولیس 96/ گلر جوان جای رضاییان را باز می‌کند!

رامین رضاییان قرارداد خود را با باشگاه ریزه‌اسپور ترکیه فسخ کرده‌است و حرف و حدیث درباره بازگشت او به پرسپولیس از سر گرفته شده؛ بازگشتی که حالا در دیرترین زمان ممکن به امّا و اگرها گره خورده‌ست.
17 بازیکن بزرگسال در پرسپولیس 96/ گلر جوان جای رضاییان را باز می‌کند!

دانلود آهنگ جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author