15 سال برای اکبری زحمت کشیدم اما حالا …/ کارخانه: نگذاشتم اکبری رنگ پادگان را ببیند

بازی پر تنش بانک سرمایه و پیمان اظهار نظرات نه چندان دوستانه را در پایان همراه داشت که کارخانه اکبری را به رعایت نکردن حرمت بزرگتر محکوم کرد.

فانتزی

اس ام اس جدید

label, , , , , , , , ,

About the author