۲ نقره و یک برنز وزنه برداری قهرمانی آسیا به هاشمی رسید

۲ نقره و یک برنز وزنه برداری قهرمانی آسیا به هاشمی رسید
وزنه بردار دسته 94 کیلوگرم ایران با ثبت رکورد 374 کیلوگرم در مجموع دو حرکت نایب قهرمان آسیا شد و در یک ضرب و دوضرب مدال های نقره و برنز را کسب کرد.

۲ نقره و یک برنز وزنه برداری قهرمانی آسیا به هاشمی رسید

وزنه بردار دسته 94 کیلوگرم ایران با ثبت رکورد 374 کیلوگرم در مجموع دو حرکت نایب قهرمان آسیا شد و در یک ضرب و دوضرب مدال های نقره و برنز را کسب کرد.
۲ نقره و یک برنز وزنه برداری قهرمانی آسیا به هاشمی رسید

آپدیت نود 32 ورژن 4

خبر جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author