۲۹ مورد نقض آتش بس در سوریه تنها در یک روز

بر اساس اعلام مرکز آشتی سوریه مستقر در روسیه ، طی بیست و چهار ساعت گذشته آتش بس در سوریه ۲۹ بار نقض شده است.
۲۱:۳۴ – ۱۳۹۴ یک شنبه ۲۳ اسفند


سایت استخدامی

خرید غذا

label, , , , , , , , ,

About the author