۱۰ هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط در کشور فعال می شود

۱۰ هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط در کشور فعال می شود
معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور متوسط رشد اقتصادی کشور در ۱۰ سال گذشته را ۲.۴ درصد اعلام کرد.
۲۱:۵۸ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱ اردیبهشت


۱۰ هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط در کشور فعال می شود

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور متوسط رشد اقتصادی کشور در ۱۰ سال گذشته را ۲.۴ درصد اعلام کرد.
۲۱:۵۸ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱ اردیبهشت


۱۰ هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط در کشور فعال می شود

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 6

روزنامه قانون

label, , , , , , , , , , , ,

About the author