یک گزارش از وضعیت برنامه‌های ورزشی تلویزیون در دوران مدیریت سرافراز/ ناامیدکننده و رو به افول

یک گزارش از وضعیت برنامه‌های ورزشی تلویزیون در دوران مدیریت سرافراز/ ناامیدکننده و رو به افول
فرهنگستان فوتبال نوشت: هفته گذشته سرانجام با استعفای محمد سرافراز از مدیریت صداوسیما موافقت شد تا ۱۸ماه ریاست او بر این این سازمان پایان یابد.

یک گزارش از وضعیت برنامه‌های ورزشی تلویزیون در دوران مدیریت سرافراز/ ناامیدکننده و رو به افول

فرهنگستان فوتبال نوشت: هفته گذشته سرانجام با استعفای محمد سرافراز از مدیریت صداوسیما موافقت شد تا ۱۸ماه ریاست او بر این این سازمان پایان یابد.
یک گزارش از وضعیت برنامه‌های ورزشی تلویزیون در دوران مدیریت سرافراز/ ناامیدکننده و رو به افول

فروش بک لینک

خبر جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author