یک هوادار پرسپولیس دچار ایست قلبی شد

یک هوادار پرسپولیس دچار ایست قلبی شد
یکی از هوداران تیم فوتبال پرسپولیس در جریان دیدار با فولاد خوزستان دچار ایست قلبی شد.

یک هوادار پرسپولیس دچار ایست قلبی شد

یکی از هوداران تیم فوتبال پرسپولیس در جریان دیدار با فولاد خوزستان دچار ایست قلبی شد.
یک هوادار پرسپولیس دچار ایست قلبی شد

خبر فرهنگیان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author