یک هشتم نهایی امیر کاپ قطر/ سکانس آخر از نمایش لژیونرها در دوحه

یک هشتم نهایی امیر کاپ قطر/ سکانس آخر از نمایش لژیونرها در دوحه
در آخرین جام باقی مانده برای بازیکنان ایرانی شاغل در قطر امشب تعداد زیادی از لژیونرها بار دیگر پا به توپ می‌شوند تا شانس خود را برای کسب افتخار امتحان کنند.

یک هشتم نهایی امیر کاپ قطر/ سکانس آخر از نمایش لژیونرها در دوحه

در آخرین جام باقی مانده برای بازیکنان ایرانی شاغل در قطر امشب تعداد زیادی از لژیونرها بار دیگر پا به توپ می‌شوند تا شانس خود را برای کسب افتخار امتحان کنند.
یک هشتم نهایی امیر کاپ قطر/ سکانس آخر از نمایش لژیونرها در دوحه

آپدیت نود32

label, , , , , , , , , , , ,

About the author