یک منبع نزدیک به لیورپول به گل گفت:/ لیورپول برای جذب گوتزه همه کار کرده است

یک منبع نزدیک به لیورپول به گل گفت:/ لیورپول برای جذب گوتزه همه کار کرده است
یک منبع آگاه و نزدیک به باشگاه لیورپول به ویسایت گل گفت که این باشگاه برای جذب ماریو گوتزه، ستاره بابرن مونیخ، هرکاری لازم بوده انجام داده است.

یک منبع نزدیک به لیورپول به گل گفت:/ لیورپول برای جذب گوتزه همه کار کرده است

یک منبع آگاه و نزدیک به باشگاه لیورپول به ویسایت گل گفت که این باشگاه برای جذب ماریو گوتزه، ستاره بابرن مونیخ، هرکاری لازم بوده انجام داده است.
یک منبع نزدیک به لیورپول به گل گفت:/ لیورپول برای جذب گوتزه همه کار کرده است

اخبار دنیای دیجیتال

label, , , , , , , , , , , ,

About the author