یحیی گل‌محمدی با ذوب آهن تمدید کرد

یحیی گل‌محمدی با ذوب آهن تمدید کرد
سایت باشگاه ذوب آهن نوشت: تیم فوتبال ذوب آهن قرارداد یحیی گل‌محمدی را به مدت یک فصل دیگر تمدید کرد.

یحیی گل‌محمدی با ذوب آهن تمدید کرد

سایت باشگاه ذوب آهن نوشت: تیم فوتبال ذوب آهن قرارداد یحیی گل‌محمدی را به مدت یک فصل دیگر تمدید کرد.
یحیی گل‌محمدی با ذوب آهن تمدید کرد

بازی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author