یادداشت وارده:/ کدام شانزده بازیکن، آقای جلالی؟

یادداشت وارده:/ کدام شانزده بازیکن، آقای جلالی؟
در پی صحبتهای مجید جلالی در نشست مطبوعاتی بازی استقلال ،پاسخی به ادعای حضور 16 بازیکن از تیم های پایه سایپا به دست ما رسیده است .

یادداشت وارده:/ کدام شانزده بازیکن، آقای جلالی؟

در پی صحبتهای مجید جلالی در نشست مطبوعاتی بازی استقلال ،پاسخی به ادعای حضور 16 بازیکن از تیم های پایه سایپا به دست ما رسیده است .
یادداشت وارده:/ کدام شانزده بازیکن، آقای جلالی؟

لایسنس نود 32 ورژن 8

آهنگ جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author