گینتر:/ بایرن هنوز نمی تواند جشن بگیرد

گینتر:/ بایرن هنوز نمی تواند جشن بگیرد
مدافع دورتموند می گوید علی رغم توقف مقابل شالکه، رقابت بر سر قهرمانی هنوز به پایان نرسیده است.

گینتر:/ بایرن هنوز نمی تواند جشن بگیرد

مدافع دورتموند می گوید علی رغم توقف مقابل شالکه، رقابت بر سر قهرمانی هنوز به پایان نرسیده است.
گینتر:/ بایرن هنوز نمی تواند جشن بگیرد

خرید بک لینک
label, , , , , , , , , , , ,

About the author