گونش: ماریو گومز نمی‌تواند برای ما شرط بگذارد

گونش: ماریو گومز نمی‌تواند برای ما شرط بگذارد
سرمربی بشیکتاش به شرط گذاشتن مهاجم آلمانی‌شان برای ماندن در استانبول واکنش نشان داد.

گونش: ماریو گومز نمی‌تواند برای ما شرط بگذارد

سرمربی بشیکتاش به شرط گذاشتن مهاجم آلمانی‌شان برای ماندن در استانبول واکنش نشان داد.
گونش: ماریو گومز نمی‌تواند برای ما شرط بگذارد

موسیقی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author