گنجینه بزرگ بیولوژیک کشور تهیه می شود

طی تفاهمنامه ای میان سازمان انتقال خون ایران و مرکز مدیریت بیماری های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، مقرر شد گنجینه بیولوژیک کشور با اتکا به ایمنو گلوبولین به دست آمده از پلاسمای خون های اهدایی، تهیه شود.
۱۰:۴۳ – ۱۳۹۴ پنج شنبه ۲۰ اسفند


عکس

نخبگان

label, , , , , , , , ,

About the author