گلر جدید پرسپولیس صبح امروز به تهران رسید

گلر جدید پرسپولیس صبح امروز به تهران رسید
پرسپولیس بعد از جدایی لوبانف همچنان به دنبال جذب دروازه بان است.

گلر جدید پرسپولیس صبح امروز به تهران رسید

پرسپولیس بعد از جدایی لوبانف همچنان به دنبال جذب دروازه بان است.
گلر جدید پرسپولیس صبح امروز به تهران رسید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author