گلر اوکراینی پرسپولیس مورد تایید قرار نگرفت

گلر اوکراینی پرسپولیس مورد تایید قرار نگرفت
اولگ بیلیک دروازه‌بان 18 ساله مدنظر پرسپولیس که چند روزی است در تمرینات این تیم حضور یافته نتوانست نظر برانکو را جلب کند.

گلر اوکراینی پرسپولیس مورد تایید قرار نگرفت

اولگ بیلیک دروازه‌بان 18 ساله مدنظر پرسپولیس که چند روزی است در تمرینات این تیم حضور یافته نتوانست نظر برانکو را جلب کند.
گلر اوکراینی پرسپولیس مورد تایید قرار نگرفت

پایگاه خبری مبارز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author