گلایه بنگر از سنگ هایی که در اهواز پرتاپ شد/یک سنگ هم زدند تو دست من!

گلایه بنگر از سنگ هایی که در اهواز پرتاپ شد/یک سنگ هم زدند تو دست من!
سنگی که به دست مدافع پرسپولیس خورد، روی دست او خراشی انداخت.

گلایه بنگر از سنگ هایی که در اهواز پرتاپ شد/یک سنگ هم زدند تو دست من!

سنگی که به دست مدافع پرسپولیس خورد، روی دست او خراشی انداخت.
گلایه بنگر از سنگ هایی که در اهواز پرتاپ شد/یک سنگ هم زدند تو دست من!

آپدیت آفلاین نود 32

عکس

label, , , , , , , , , , , ,

About the author