گفتگوی ۱۸:۳۰/ افزایش ۱۵ درصدی دیه و جزئیات نرخ جدید بیمه شخص ثالث

به عقیده کارشناسان نرخ حق بیمه در طول ۵ سال گذشته نه تنها افزایش نداشته بلکه کاهش هم داشته است بنابراین با توجه به افزایش میزان دیه افزایش ۱۵ درصدی حق بیمه حداقل کاری بود که می توانست صورت بگیرد.
۲۰:۱۸ – ۱۳۹۴ سه شنبه ۲۵ اسفند


روزنامه قانون

ورزشی

label, , , , , , , , ,

About the author