گزارش RAC1/ 68 میلیون یورو بودجه برای خریدهای آتی بارسلونا

گزارش RAC1/ 68 میلیون یورو بودجه برای خریدهای آتی بارسلونا
25 میلیون یورویی که صرف خرید اومتیتی از سوی بارسلونا شده، از بودجه این فصل این تیم برای خریدهای جدید کم نخواهد کرد.

گزارش RAC1/ 68 میلیون یورو بودجه برای خریدهای آتی بارسلونا

25 میلیون یورویی که صرف خرید اومتیتی از سوی بارسلونا شده، از بودجه این فصل این تیم برای خریدهای جدید کم نخواهد کرد.
گزارش RAC1/ 68 میلیون یورو بودجه برای خریدهای آتی بارسلونا

خرید vpn kerio

لردگان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author