گزارش ویژه از حضور 11 پرسپولیسی در دربی مشهد/ قرار پرسپولیسی‌ها در خراسان

گزارش ویژه از حضور 11 پرسپولیسی در دربی مشهد/ قرار پرسپولیسی‌ها در خراسان
دربی بزرگ مشهد در حالی برگزار خواهد شد که حضور 11 بازیکن پرسپولیسی در این دیدار یکی از نکات عجیب آن است. هفت بازیکن سال های اخیر سرخ پوشان پایتخت در سیاه جامگان و چهار بازیکن در تیم پدیده حضور دارند.

گزارش ویژه از حضور 11 پرسپولیسی در دربی مشهد/ قرار پرسپولیسی‌ها در خراسان

دربی بزرگ مشهد در حالی برگزار خواهد شد که حضور 11 بازیکن پرسپولیسی در این دیدار یکی از نکات عجیب آن است. هفت بازیکن سال های اخیر سرخ پوشان پایتخت در سیاه جامگان و چهار بازیکن در تیم پدیده حضور دارند.
گزارش ویژه از حضور 11 پرسپولیسی در دربی مشهد/ قرار پرسپولیسی‌ها در خراسان

عکس های داغ جدید

label, , , , , , , , , , ,

About the author