گزارش/ مقایسه عملکرد بنیتس و زیدان در رئال مادرید

زین الدین زیدان از هفته نوزدهم لالیگا جاشین رافا بنیتس در رئال مادرید شد و تا به امروز از لحاظ شکل بازی، رئال بازی های بهترین به نمایش گذاشته است.

خبر دانشجویی

خرم خبر

label, , , , , , , , ,

About the author