گزارش معنادار گزارشگر اصفهانی/ این سپاهان است نه بارسلونا

سپاهان بازی را با دو گل به حریف ازبک خود باخت تا امیدهایش برای صعود کم و کمتر شود.

عکس های جدید

شهرداری

label, , , , , , , , ,

About the author