گزارش:/ شکسته شدن رکورد 87 ساله رئال توسط لگانس!

گزارش:/ شکسته شدن رکورد 87 ساله رئال توسط لگانس!
لگانس که برای اولین بار است حضور در لالیگا را تجربه می کند، شروعی باورنکردنی در این رقابت ها داشته است.

گزارش:/ شکسته شدن رکورد 87 ساله رئال توسط لگانس!

لگانس که برای اولین بار است حضور در لالیگا را تجربه می کند، شروعی باورنکردنی در این رقابت ها داشته است.
گزارش:/ شکسته شدن رکورد 87 ساله رئال توسط لگانس!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author