گزارش روز:/ راز کاهش وزن و آمادگی بدنی بالای لئو مسی

گزارش روز:/ راز کاهش وزن و آمادگی بدنی بالای لئو مسی
دکتر جولیانو پوزر، پزشک ورزشی و متخصص مشهور تغدیه ایتالیایی، در گفتگو با موندودپورتیوو، پرده از راز کاهش وزن و آمادگی بدنی بالای این روزهای مسی برداشت.

گزارش روز:/ راز کاهش وزن و آمادگی بدنی بالای لئو مسی

دکتر جولیانو پوزر، پزشک ورزشی و متخصص مشهور تغدیه ایتالیایی، در گفتگو با موندودپورتیوو، پرده از راز کاهش وزن و آمادگی بدنی بالای این روزهای مسی برداشت.
گزارش روز:/ راز کاهش وزن و آمادگی بدنی بالای لئو مسی

آپدیت نود 32 ورژن 8

خرم خبر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author