گزارش:/ بی اعتمادی رونالدو و بنزما به تیم پزشکی رئال

گزارش:/ بی اعتمادی رونالدو و بنزما به تیم پزشکی رئال
از ابتدای فصل مشخص بود که دیوار بی اعتمادی بین بزرگان رئال با تیم پزشکی این باشگاه به مدیریت خسوس اولمو بسیار بلند است.

گزارش:/ بی اعتمادی رونالدو و بنزما به تیم پزشکی رئال

از ابتدای فصل مشخص بود که دیوار بی اعتمادی بین بزرگان رئال با تیم پزشکی این باشگاه به مدیریت خسوس اولمو بسیار بلند است.
گزارش:/ بی اعتمادی رونالدو و بنزما به تیم پزشکی رئال

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 6

فیلم سریال آهنگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author