گزارش امریکا از وضع حقوق بشر در فرانسه

گزارش امریکا از وضع حقوق بشر در فرانسه
آمریکا افزایش اسلام هراسی و یهود ستیزی در فرانسه، خشونت های پلیس فرانسه ضدآوارگان و همچنین سوءاستفاده جنسی نظامیان فرانسوی در آفریقا را محکوم کرد.
۱۰:۰۸ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۶ فروردین


گزارش امریکا از وضع حقوق بشر در فرانسه

آمریکا افزایش اسلام هراسی و یهود ستیزی در فرانسه، خشونت های پلیس فرانسه ضدآوارگان و همچنین سوءاستفاده جنسی نظامیان فرانسوی در آفریقا را محکوم کرد.
۱۰:۰۸ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۶ فروردین


گزارش امریکا از وضع حقوق بشر در فرانسه

فروش بک لینک

فیلم سریال آهنگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author