گزارش:/ اخبارمتناقض‌رسانه‌های‌مادریدی‌درموردرونالدو(عکس)

گزارش:/ اخبارمتناقض‌رسانه‌های‌مادریدی‌درموردرونالدو(عکس)
مارکا و آ اس، دو نشریه ورزشی شاخص چاپ مادرید در یک ساعت گذشته اخبار کاملا متناقضی در مورد وضعیت مصدومیت رونالدو منتشر کرده اند.

گزارش:/ اخبارمتناقض‌رسانه‌های‌مادریدی‌درموردرونالدو(عکس)

مارکا و آ اس، دو نشریه ورزشی شاخص چاپ مادرید در یک ساعت گذشته اخبار کاملا متناقضی در مورد وضعیت مصدومیت رونالدو منتشر کرده اند.
گزارش:/ اخبارمتناقض‌رسانه‌های‌مادریدی‌درموردرونالدو(عکس)

لایسنس نود 32 ورژن 7

دانلود سرا

label, , , , , ,

About the author