گزارش/عراقچی نتایج کمیسیون مشترک ایران و ۱+۵ را اعلام کرد

گزارش/عراقچی نتایج کمیسیون مشترک ایران و ۱+۵ را اعلام کرد
سید عباس عراقچی تشکیل گروه کاری رفع تحریم ها را از جمله نتایج کمیسیون مشترک ایران و ۱+۵ اعلام کرد و گفت : قرار شد هرجا ایران احساس می کند تحریم ها برداشته نشده یا حرکت رو به جلو ندارد در این گروه کاری بررسی شود.
۲۱:۵۹ – ۱۳۹۵ جمعه ۳ اردیبهشت


گزارش/عراقچی نتایج کمیسیون مشترک ایران و ۱+۵ را اعلام کرد

سید عباس عراقچی تشکیل گروه کاری رفع تحریم ها را از جمله نتایج کمیسیون مشترک ایران و ۱+۵ اعلام کرد و گفت : قرار شد هرجا ایران احساس می کند تحریم ها برداشته نشده یا حرکت رو به جلو ندارد در این گروه کاری بررسی شود.
۲۱:۵۹ – ۱۳۹۵ جمعه ۳ اردیبهشت


گزارش/عراقچی نتایج کمیسیون مشترک ایران و ۱+۵ را اعلام کرد

یوزرنیم و پسورد نود 32

مرکز فیلم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author