گرد و غبار خوزستان را تعطیل کرد

گرد و غبار خوزستان را تعطیل کرد
توفان گرد و غبار در استان خوزستان که از روزشنبه آغاز شده مدارس این استان را تعطیل کرده است.
۱۵:۰۰ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۲۴ فروردین


گرد و غبار خوزستان را تعطیل کرد

توفان گرد و غبار در استان خوزستان که از روزشنبه آغاز شده مدارس این استان را تعطیل کرده است.
۱۵:۰۰ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۲۴ فروردین


گرد و غبار خوزستان را تعطیل کرد

فروش بک لینک

ganool review

label, , , , , , , , , , , ,

About the author