گاسکوئین: رسانه ها یازده سال تلفنم را شنود می کردند

گاسکوئین: رسانه ها یازده سال تلفنم را شنود می کردند
ستاره 46 ساله فوتبال انگلیس که حالا یک معتاد به الکل به حساب می آید، چند روز پیش با bbcworld مصاحبه ای انجام داد و از شرایط دوران اعتیادش گفت.

گاسکوئین: رسانه ها یازده سال تلفنم را شنود می کردند

ستاره 46 ساله فوتبال انگلیس که حالا یک معتاد به الکل به حساب می آید، چند روز پیش با bbcworld مصاحبه ای انجام داد و از شرایط دوران اعتیادش گفت.
گاسکوئین: رسانه ها یازده سال تلفنم را شنود می کردند

اپدیت نود32

خرم خبر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author