کی روش توهین کرد اما دوست دارم ببینمش/ نمازی: کلینزمن و کارلوس شبیه هم هستند

کی روش توهین کرد اما دوست دارم ببینمش/ نمازی: کلینزمن و کارلوس شبیه هم هستند
مربی سابق تیم ملی فوتبال ایران اعتقاد دارداگر از تیم ملی ایران حمایت شود، کارلوس کی روش برای بار دوم تیم ملی را به جام جهانی می برد.

کی روش توهین کرد اما دوست دارم ببینمش/ نمازی: کلینزمن و کارلوس شبیه هم هستند

مربی سابق تیم ملی فوتبال ایران اعتقاد دارداگر از تیم ملی ایران حمایت شود، کارلوس کی روش برای بار دوم تیم ملی را به جام جهانی می برد.
کی روش توهین کرد اما دوست دارم ببینمش/ نمازی: کلینزمن و کارلوس شبیه هم هستند

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 4

اخبار دنیای دیجیتال

label, , , , , , , , , , , ,

About the author