کی‌روش حق دارد نگران آینده خودش و تیم ملی باشد/ بیک‌زاده: دوست دارم استقلال برنده دربی باشد

کی‌روش حق دارد نگران آینده خودش و تیم ملی باشد/ بیک‌زاده: دوست دارم استقلال برنده دربی باشد
خرید جدید ذوب آهنی ها باز هم با بدشانسی آسیب دید تا برای چند هفته از ترکیب دور باشد و در بازگشت هم نیمکت نشین شود.

کی‌روش حق دارد نگران آینده خودش و تیم ملی باشد/ بیک‌زاده: دوست دارم استقلال برنده دربی باشد

خرید جدید ذوب آهنی ها باز هم با بدشانسی آسیب دید تا برای چند هفته از ترکیب دور باشد و در بازگشت هم نیمکت نشین شود.
کی‌روش حق دارد نگران آینده خودش و تیم ملی باشد/ بیک‌زاده: دوست دارم استقلال برنده دربی باشد

فروش بک لینک label, , , , , , , , , , , ,

About the author