کیکر: لیورپول و تاتنهام به دنبال شورله

کیکر: لیورپول و تاتنهام به دنبال شورله
خبرگزاری کیکر مدعی شد که لیورپول و تاتنهام به دنبال جذب آندره شورله، مهاجم ولفسبورگ هستند.

کیکر: لیورپول و تاتنهام به دنبال شورله

خبرگزاری کیکر مدعی شد که لیورپول و تاتنهام به دنبال جذب آندره شورله، مهاجم ولفسبورگ هستند.
کیکر: لیورپول و تاتنهام به دنبال شورله

یوزرنیم و پسورد نود 32

دانلود موزیک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author