کین: حریفان قصد عصبی کردن تاتنهام را دارند

کین: حریفان قصد عصبی کردن تاتنهام را دارند
مهاجم تاتنهام می گوید عصبی کردن تیم یکی از مهم ترین تاکتیک های حریفان تاتنهام است.

کین: حریفان قصد عصبی کردن تاتنهام را دارند

مهاجم تاتنهام می گوید عصبی کردن تیم یکی از مهم ترین تاکتیک های حریفان تاتنهام است.
کین: حریفان قصد عصبی کردن تاتنهام را دارند

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 5

گوشی موبایل

label, , , , , , , , , , , ,

About the author