کینه انقلاب از دل سیاست آمریکا خارج نمی شود

رهبر معظم انقلاب در جوار بارگاه منور رضوی با اشاره به درماندگی آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی در عراق، سوریه، یمن و فلسطین فرمودند: کینه انقلاب اسلامی از دل سیاست آمریکا خارج نمی شود.
۱۶:۰۶ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱ فروردین


گوشی

خبر فرهنگیان

label, , , , , , , , ,

About the author