in قهرمانی

کونته: هنوز برای صحبت از قهرمانی زود است

کونته: هنوز برای صحبت از قهرمانی زود است
آنتونیو کونته، سرمربی ایتالیایی چلسی به تمجید از عملکرد تیمش پرداخت و قدرت دفاعی این تیم را ستود.

کونته: هنوز برای صحبت از قهرمانی زود است

آنتونیو کونته، سرمربی ایتالیایی چلسی به تمجید از عملکرد تیمش پرداخت و قدرت دفاعی این تیم را ستود.
کونته: هنوز برای صحبت از قهرمانی زود است

Related Posts

Written By:

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *