کنایه فردوسی پور به ماجرای اخیر مدافع استقلال/ عمران زاده پیش افشارزاده مصدوم شد!

کنایه فردوسی پور به ماجرای اخیر مدافع استقلال/ عمران زاده پیش افشارزاده مصدوم شد!
عادل فردوسی پور اشاره ای به ماجرای کنار گذاشته شدن حنیف عمران زاده داشت.

کنایه فردوسی پور به ماجرای اخیر مدافع استقلال/ عمران زاده پیش افشارزاده مصدوم شد!

عادل فردوسی پور اشاره ای به ماجرای کنار گذاشته شدن حنیف عمران زاده داشت.
کنایه فردوسی پور به ماجرای اخیر مدافع استقلال/ عمران زاده پیش افشارزاده مصدوم شد!

آپدیت نود 32 ورژن 6

دانلود فیلم جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author