کنایه روزنامه پیروزی به استقلالی‌ها / تا لب چشمه می‌ری تشنه برمی‌گردی

کنایه روزنامه پیروزی به استقلالی‌ها / تا لب چشمه می‌ری تشنه برمی‌گردی
پرسپولیسی‌ها همچنان امیدوارند که قهرمان لیگ برتر شوند.

کنایه روزنامه پیروزی به استقلالی‌ها / تا لب چشمه می‌ری تشنه برمی‌گردی

پرسپولیسی‌ها همچنان امیدوارند که قهرمان لیگ برتر شوند.
کنایه روزنامه پیروزی به استقلالی‌ها / تا لب چشمه می‌ری تشنه برمی‌گردی

یوزرنیم و پسورد نود 32

اخبار دنیای دیجیتال

label, , , , , , , , , , , ,

About the author