کمالوندی: آب سنگین را به قیمت روز فروختیم

کمالوندی: آب سنگین را به قیمت روز فروختیم
سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: آب سنگین را طبق قیمت روز فروختیم و جایگزین شرکت های کانادایی در بازار آمریکا شده ایم.
۱۳:۴۳ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۱ اردیبهشت


کمالوندی: آب سنگین را به قیمت روز فروختیم

سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: آب سنگین را طبق قیمت روز فروختیم و جایگزین شرکت های کانادایی در بازار آمریکا شده ایم.
۱۳:۴۳ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۱ اردیبهشت


کمالوندی: آب سنگین را به قیمت روز فروختیم

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 6

label, , , , , , , , , , , ,

About the author