کلوپ: این دفاعی‌ترین تیمی بود که در عمرم دیدم

کلوپ: این دفاعی‌ترین تیمی بود که در عمرم دیدم
یورگن کلوپ، سرمربی آلمانی لیورپول به تمجید از تمرکز تیمش در برابر بازی دفاعی ساندرلند پرداخت.

کلوپ: این دفاعی‌ترین تیمی بود که در عمرم دیدم

یورگن کلوپ، سرمربی آلمانی لیورپول به تمجید از تمرکز تیمش در برابر بازی دفاعی ساندرلند پرداخت.
کلوپ: این دفاعی‌ترین تیمی بود که در عمرم دیدم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author