کلوپ: استوریج از من خواست 90 دقیقه بازی کند

کلوپ: استوریج از من خواست 90 دقیقه بازی کند
به نظر می رسد همچنان رابطه مهاجم لیورپول با سرمربی آلمانی این تیم ایده آل نباشد.

کلوپ: استوریج از من خواست 90 دقیقه بازی کند

به نظر می رسد همچنان رابطه مهاجم لیورپول با سرمربی آلمانی این تیم ایده آل نباشد.
کلوپ: استوریج از من خواست 90 دقیقه بازی کند

آپدیت نود 32 شش ماهه

روزنامه قانون

label, , , , , , , , , , , ,

About the author