کلاه قرمزی‌های پرسپولیس تمرین (عکس)

کلاه قرمزی‌های پرسپولیس تمرین (عکس)
سرمای هوای تهران باعث شده تا برخی بازیکنان این تیم در تمرینات از البسه گرم برای دور ماندن از گزند سرما استفاده کنند.

کلاه قرمزی‌های پرسپولیس تمرین (عکس)

سرمای هوای تهران باعث شده تا برخی بازیکنان این تیم در تمرینات از البسه گرم برای دور ماندن از گزند سرما استفاده کنند.
کلاه قرمزی‌های پرسپولیس تمرین (عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author